शहर भनेको बगर रहेछ

शहर भनेको बगर रहेछ,
बगरको एक ढुङ्गा भएँ म,
ढुङ्गाको कहाँ रहर हुन्छ र!

शहर भनेको जंगल रहेछ,
जंगलको एक काडँा भएँ म,
काडँाको कहाँ स्याहार हुन्छ र !

शहर भनेको पाताल रहेछ,
पातालको एक सुन्य भएँ म,
सुन्यको कहँा संसार हुन्छ र !

शहर भनेको …..

सहदेव पौडेल
न्यूयोर्क

20140309-093316.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s